Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan katılımcı Aydınlatma Metni ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını sınırları çerçevesinde, Online Başvuru kapsamında başvuruların değerlendirilmesi her türlü bilgilendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, kişisel verilerimin (TCKN, adısoyadı, cep telefonu, ikamet adresi sağlık raporu, beyan edilmek istenen diğer belgeler), her türlü sözlü (her türlü beyan vb.), yazılı (testler, iş başvuru formu, iletişim formları, misafir giriş formu vb.) ya da elektronik ortam aracılığı ile çağrı merkez ile yapılan görüşmeler, beyan ettiğim kimlik belgem belediyemiz internet sitesi, mobil uygulamalar vasıtasıyla, yerleşkelerinizde mevcut kamera kayıt sistemleri ile toplanmasını, işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İştirakleri tarafından kullanılmasını ve paylaşılmasını, süresiz olarak saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuduğumu ve anladığımı, KABUL EDİYORUM.